1. oktober 2014

Gentagelse af sommerkoncerten

Hvis du gik glip af vores sommerkoncert får du en ekstra chance for at få en stor oplevelse, koncerten bliver nemlig gentaget torsdag den 9. oktober 2014 kl. 19.30 i Præstevang Kirke, Tamsborgvej 2, Hillerød, og der er gratis adgang.

Akademisk Orkester og Kor har til daglig rødder i de store oratorier – requier, messer, passioner. Men af og til går koret nye veje med gammel eller ny musik, hvor der ofte eksperimenteres med nye koncertformer. Koret vil gerne med denne koncert skabe et rum, hvor der er plads til stilheden, reflektionen, meditationen, tanken, sjælens åndedræt.

Udgangspunktet er Thomas Koppels klaverimprovisationer, udgivet på cd efter hans død. Koret synger indover Thomas Koppels musik, overjende ordløst – men ind imellem finder musikken plads til ord, taget fra digte Thomas Koppel selv har skrevet til hver enkelt improvisation. Et par af improvisationerne bliver taget skridtet videre når temalinierne vokser og gror og bliver en selvstændig sang, som lægger op til eller efterfølger improvisationen den udspringer af.

Der synges henover cd’en, således at det så at sige er Thomas Koppel selv, der spiller til.

Thomas Koppels musik suppleres med satser af Morten Lauridsen, amerikansk komponist med danske rødder. Kendt for sin evne til at skrive enkelt og klart – som en stille nat hvor hjertet taler og tanken tier.

Akademisk Orkester og Kor, e-mail aok@kor.dk
Dette websted blev oprettet 16-08-1995.