Om Akademisk Orkester og Kor

Akademisk Orkester blev stiftet i 1899, og i 1935 dannedes Akademisk Kor. Der er således tale om et veletableret ensemble, der har rødder i traditionen, og samtidig et orkester og kor, som har udviklet sig, elsker udfordring og hele tiden sætter frugter af nyskabelse.


Akademisk Kor består i dag af ca. 55 medlemmer. Koret er et ambitiøst amatørkor med en lang tradition for opførelse af større korværker, særligt oratorieværker og messer, som opføres sammen med Akademisk Orkester med tre årlige projekter. Sommerkoncerten bliver som regel brugt til at pleje korets kærlighed til a cappellamusikken og den lidt slankere lyd.

Akademisk Orkester består overvejende af dygtige amatører, og hertil kommer få professionelle musikere på koncertmesterposten og nogle af blæserpladserne. Prøveforløbet består som regel af et par strygerprøver, en orkesterprøve, en kor- og orkesterprøve og så generalprøve, forprøve og koncert. De korte og koncentrerede prøveforløb stiller krav til musikerne om at være velforberedte, men netop dette giver også mulighed for relativt hurtigt at kunne arbejde med fortolkning og udtryk. Repertoiret er overvejende oratorier, som opføres sammen med Akademisk Kor, men orkesteret har også spillet værker som Beethovens 9. symfoni, Mendelssohns Lobgesang, Bernsteins Kaddish, Strauss’ obokoncert foruden en koncert helt på egen hånd med Elgars Enigmavariationer og et klassisk/jazzimprovisationsprojekt med Nikolaj Bentzon. Hvis man ønsker at spille i orkesteret, kan man henvende sig til dirigent Nenia Zenana, nenia@zenana.dk.

Akademisk Orkester og Kor opfører hver jul Händels Messias i Københavns Domkirke, en årlig tradition siden den første opførelse i 1946.

Nenia Zenana har været dirigent for orkester og kor siden sommeren 2000. Læs mere om Nenia.

Ingen kommentarer:


Akademisk Orkester og Kor, e-mail aok@kor.dk
Dette websted blev oprettet 16-08-1995.